Tycker du att siffror är rena snurren?

Låt oss ta hand om din bokföring och administration istället!

Du får mer tid över för att göra det Du är bra på i Ditt företag.

 

 


Vi erbjuder följande tjänster - du väljer själv hur mycket av administrationen du vill att vi ska ta hand om. är du osäker kan du ta kontakt med oss så tittar vi på hur ditt behov ser ut.

 

  • Grundläggande löpande redovisning

Sortering, kontering, registrering i bokföringsprogram, avstämning, kund-, samt leverantörsreskontra, upprättande och registrering av skattedeklaration.

 

  • Fakturering

Vi fakturerar dina kunder åt dig enligt underlag som du lämnar till oss. Löpande eller med förutbestämt intervall.

 

  • Löneadministration

Vi räknar ut dina anställdas löner enligt underlag från dig, skickar ut lönebesked, redovisar arbetsgivaravgift och preliminärskatt samt betalar ut lönerna till dina anställda om du så vill. Vi tar också hand om rapportering av uppgifter till både skatteverket och FORA, samt sköter om utskicket av kontrolluppgifter till dina anställda.

 

  • Bokslut

Vi hjälper dig med årsbokslut såväl som periodbokslut.

 

  • Bolagsbildning

Vi hjälper dig med registreringen av ditt bolag, både hos skatteverket och bolagsverket.

 

  • Deklaration

Vare sig vi redan har hand om din redovisning, eller om du sköter den själv, kan vi hjälpa dig med deklarationen, både företagets och din privata.

 

  • Protokoll

Vi bistår gärna med upprättande av olika protokoll, som styrelse-, och bolagsstämmoprotokoll.

 

  • Budgetering

Vi hjälper dig lägga upp en budget för framtiden.

 

  • Bankkontakter

Vi kan vara behjälpliga vid kontakter med din bank, ALMI, skatteverket etc.

 

  • Revisorskontakter

Vi hjälper dig att hitta en bra revisor för ditt företag om du inte redan har det.

 

 

 

 

 

Tycker du att siffror är rena snurren?  

- Lämna din bokföring till oss!